מופעים

שלמה עוז מארח את איזקיס

שם המופע
קטגוריה
סידרה
תאריך
יום
שעה
אולם
הערה
הזמנה
שם המופע
שלמה עוז מארח את להקת האריות - 12.06.2018
קטגוריה
סידרה
תאריך
יום
שעה
אולם
הערה
הזמנה
-
שם המופע
שלמה עוז מארח את איזקיס הזמן הזמן עכשיו 24.07.2018
קטגוריה
סידרה
תאריך
יום
שעה
אולם
הערה
הזמנה
שם המופע
שלמה עוז מארח את אליזט הזמן הזמן עכשיו 21.08.2018
קטגוריה
סידרה
תאריך
יום
שעה
אולם
הערה
הזמנה

שלמה עוז באנר תחתון